Hemşirelere 3600 ek gösterge kanun teklifi tam metni

Hemşirelere 3600 ek gösterge kanun teklifi tam metni
Editör: admin
20 Mayıs 2021 - 15:00
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile, hemşirelerin ek göstergelerinin 3600 olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğinin saygılarımla arz ederim. Ulaş Karasu/ Sivas Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Hemşireler sağlık hizmetlerinde hekimlerin en yakın çalışma arkadaşları, sağlık hizmetlerinde büyük görev ve sorumluluklar üstlenen sağlık emekçileridir. 

Mesleki eğitim alan, hekimlerin hazırladığı planlamayla tedavi süreçlerinde önemli görevler alan hemşireler; hasta bakımını üstlenmelerinin yanı sıra hastaları yapılacak tetkiklere hazırlama, ilaç ve serumlarını uygulama, hastaların tibbi öykülerini raporlama ve durumlarındaki değişiklikleri izleme, acil durumlarda hastaya anında bakım sağlama gibi görevleri yerine getirmektedir. 


Sağlık hizmetlerinde çok önemli yere sahip olan hemşireler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede oynadıkları rol ile de kadar önemli olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. Hemşireler, gecesini gündüzüne katıp büyük bir özveriyle sağlıklı bir hizmet eden ancak karşılığını alamayan kamu görevlileridir. 

Aynı birimde farklı kadrolara sahip hemşireler aynı işi yaptıkları halde farklı ücretlerle çalışmaktadırlar. Çalışma saatleri bile farklı olan bu üç kadro arasında ücret uçurumu da bulunmaktadır. 

Kanun değişikliği teklifi ile, 7 gün 24 saat çok tehlikeli çalışma alanı olarak nitelendirilen hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında ağır çalışma koşullarında, halkımıza sağlık hizmeti vermeye çalışan hemşirelere gerek çalışma sürelerinde gerekse emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürmelerine olanak tanınması için 3600 ek göstergenin en kısa zamanda verilmesini amaçlamaktadır. 


657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/71965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (1) Sayılı "Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylik Alinan Derecelere Göre Ek Göstergeler" cetvelinin "Ill- Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (a) bendinden yer alan "kazanmış bulunanlar” ibaresinden gelmek üzere "ile hemşireler" ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 2- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com 

YORUMLAR

 • 6 Yorum
 • Hemşire
  2 hafta önce
  Doğru masa başında çalışan birsuru memur var.hasta ile yirmidort saatini geçiren tek tek tek meslek vardirki hemsiredir.jimse kusura bakmasın.ben hem hasta ile muatap olmayiyim hemde her haktan yararlanayim .ebelerde hemsireler gibi herbirimde çalışır .onlarında hakkıdır
 • Hakkaniyet
  4 hafta önce
  Sosyal ve ekonomik haklar sağlık çalışanları arasında ayırım yapılmadan ünvan gözetilmeden tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir ünvan gözetlirek verilen haklar adaleti temsil edemez aynı zamanda sağlık çalışanları arasında çalışma barışını bozar
 • DELİ REİS
  4 hafta önce
  Hastanede sadece hemşire çalışmıyor bilesiniz. Memur. Ebe tıbbi sekreter. Radyoloji ve röntgen teknisyeni. Sağlık memuru. Şoför. Aşçı. 4 d li 4 b li personelde çalışıyor. Ya bütün memurlara verin yada boş kürek çekmeyin. Anayasa mızın eşitlik ilkesine aykırı. Bu ülkede polis. Hemşire. İmam. Öğretmenden başka çalışan yokmu. Ayrıca pandemi döneminde yukarıda saydığım meslek gruplarıda hastanenin her brimi de çalışıyor. Pandemi parasını alamayan idari hizmet lerde çalışan memur. Vhki. 4 d li 4 b li personel sağlık çalışanı değilmi. İşinize geldiğinde her işi yaptırıyorunuz. Paraya gelince siz sağlık çalışanı değil siniz diyonuz. Bu kul hakkıdır. Çok yazık. Birde burda hemşire ye 3600 diye haber yapıyor sunuz. Pozitif ayrımcılıktan vazgeçin. Adınızı değiştirin hemşire haber yapın adını, benim memur şoför hizmetli kardeşim kRdeşim pandeminin içinde çalışıyor. Memur nöbet tutuyor. Şoför covid li taşıyor. 4 d li kRdeşim. Pandemi servisinde ve her serviste TEMİZLİK yspıyır. Ve siz buna pandemi parası sağlık çalışanı değil hastane çalışanı olarak pandemi parasını alsın diye haber bile yapmıyorsunuz. Yetkili yerlere başvurmuyorsunuz. Yazık çok yazık. Bu ara ben Vhki yim.
 • Mehmet
  4 hafta önce
  Şimdi sağlık memurları sağlık teknikleri ve sağlık teknisyenleri bu sınıfa giriyor mu
 • E.K.
  4 hafta önce
  Siddetle kiniyorum saglik kurumlarinda sadece hemsireler calismiyor herkesi kapsamasi gerekiyor olmaliydi.
 • Ridvan Yücel
  4 hafta önce
  AKP ve MHP oylarıyla reddedilecek bir önerge...